VirtualBox Misafir İşletim Sistemi Açılmıyor

VirtualBox Misafir İşletim Sistemi Açılmıyor

Virtualbox üzerinde çalışan Windows Server 2012 R2 sanal makinesi çalıştırıyorum. Bilgisayarıma virüs bulaşması anında Windows Defender’ın sistemi temizleyebilmesi için yeniden başlatma istemesini  onayladığımda restart işlemi anında konuk işletim sistemi Windows...
SAP Verilerinde Karakteristik

SAP Verilerinde Karakteristik

Karakteristik birim, bölge, bölüm veya şirket gibi bir veri sınıflandırma terimidir. Karakteristikler hesaplama verilerinin (key figure) hangi kriterlere göre kaydedileceğini, ve hesaplanacağını belirleyen kriterlerdir. Örneğin birim başına gelir bilgisindeki birim...
SAP Verilerinde Karakteristik

SAP Sistemlerinde İşletme Verilerinin Türleri

SAP R/3 sistemleri ve buna benzer işletme yazılımlarında iş süreçlerinin yürütülmesi ve analiz edilmesi için saklanan veriler karakteristik özellikleri ve amaçları doğrultusunda 3 başlık altında gruplandırılabilir. Master Data (Ana Veri)Transaction Data (İşlem...
SAP Verilerinde Karakteristik

HANA Veri Tabanında Mulltitenant Mimari

SAP HANA multitenant veri tabanı yapısı temelde bir SAP HANA üzerinde birbirinden yalıtılmış birden çok veri tabanını çalıştıran bir kavramdır. Sermaye harcamalarını ve sahip olma maliyetini azaltması, Daha basit veri tabanı yönetimi imkanı, Çok kiracılı (multitenant)...
SAP Verilerinde Karakteristik

SAP HANA Veri Tabanında Yetkilendirmeler

Privelege, ayrıcalıklar olarak çevirebileceğimiz terim veri tabanı nesneleri üzerindeki yetki kısıtlamalarını ifade ediyor. SAP HANA veri tabanlarında şu ayrıcalıklar bulunuyor; Sistem Ayrıcalıkları (System Priveleges)[SYSTEM] Veri tabanı sunucu sisteminin...