Excel form kontrolleri ile ActiveX kontrolleri arasındaki farkı açıklar. Kullanım hedeflerine dair bilgi verir.

read more