HANA

Veri Tabanlarında Cardinality Nedir

Veri tabanları için cardinality kavramına bir ön bakış yapıyorum.

HANA Veri Tabanında Content ile Catalog Dizinlerinin Farkı

HANA Studio üzerinde çalışabildiğimiz her HANA veri tabanının iki ana dizini vardır. Catalog; HANA veri tabanı sözlüğüdür. Bütün fiziksel tablo ve nesneler buradadır. Content; Design Time (tasarım anında) deposudur. Buradaki view'ler SAP HANA Modeler ile oluşturulan...

SAP Verilerinde Karakteristik

Karakteristik birim, bölge, bölüm veya şirket gibi bir veri sınıflandırma terimidir. Karakteristikler hesaplama verilerinin (key figure) hangi kriterlere göre kaydedileceğini, ve hesaplanacağını belirleyen kriterlerdir. Örneğin birim başına gelir bilgisindeki birim...
HANA Veri Tabanında Mulltitenant Mimari

HANA Veri Tabanında Mulltitenant Mimari

SAP HANA multitenant veri tabanı yapısı temelde bir SAP HANA üzerinde birbirinden yalıtılmış birden çok veri tabanını çalıştıran bir kavramdır. Sermaye harcamalarını ve sahip olma maliyetini azaltması, Daha basit veri tabanı yönetimi imkanı, Çok kiracılı (multitenant)...

read more
SAP HANA Veri Tabanında Yetkilendirmeler

SAP HANA Veri Tabanında Yetkilendirmeler

Privelege, ayrıcalıklar olarak çevirebileceğimiz terim veri tabanı nesneleri üzerindeki yetki kısıtlamalarını ifade ediyor. SAP HANA veri tabanlarında şu ayrıcalıklar bulunuyor; Sistem Ayrıcalıkları (System Priveleges)[SYSTEM] Veri tabanı sunucu sisteminin...

read more

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.