Excel Form Kontrolleri Mü, ActiveX Kontrolleri Mi?

Excel form kontrolleri ile ActiveX kontrolleri arasındaki farkı açıklar. Kullanım hedeflerine dair bilgi verir.

Yazan - Fatih Anıl

Ocak 21, 2018
"

Excel sayfalarında form kontrolleri ve ActiveX kontrolleri olarak aynı biçime sahip araçlar yer almaktadır. Bu araçları görebilmek için Geliştirici sekmesinin Dosya->Seçenekler->Şeridi Özelleştir penceresinden aktif edilmesi gerekmektedir.

İlgili sekme aktive edilince Excel sayfasına bu sekmenin içindeki Ekle butonuyla kontrollerden biri  eklenebilir. Ekle listesine bakınca Form Kontrolleri de, ActiveX Kontrolleri de aynı isimlerde araçlar taşımaktadır. Bunlar tamamen aynı olamayacaklarına göre farkı nedir ve hangi amaç için hangi türü tercih etmeliyim?

Form Kontrolleri

Excel 5.0 ile birlikte .XLM uzantılı makro içerebilen Excel dosyalarına dahil edilen temel kontrollerdir.

Excel hücreleriyle VBA kodlarını kullanmadan etkileşimde bulunmayı veya refere etmeyi amaçlamaktadır. Excel Grafik sayfalarında da Form Kontrolleri kullanılabilir.

Form Kontrollerine makro kayıtları ve kodları bağlanarak kontrol tetiklendiğinde kodların çalıştırılması sağlanabilir.

Form Kontrolleri VBA ile kullanılan UserForm’ lar ile olayların yordamlanmasında veya Web scriptlerinin çalıştırılmasında kullanılamazlar.

 • Label
 • Group box
 • Button
 • Check box
 • Option box
 • List box
 • Combo box
 • Scroll box
 • Spin button

mevcut kontrollerdir. Aşağıdaki kontroller Excel 2007 ile birlikte rafa kaldırılmıştır;

 • Text field
 • Combo list- Edit
 • Combo Drop-Down Edit
 • Run Dialog

ActiveX Kontrollleri

ActiveX Kontrolleri hem Excel sayfalarında hücrelerle etkileşim ve referans için kullanılabilirlerken aynı zamanda VBA UserForm’ larında da kullanılabilmektedirler.

ActiveX Command Button özellikleri penceresi

Form Kontrol Command Button özellikleri penceresi

ActiveX Kontrolleri, Form Kontrollerine göre daha geniş görünüm, davranış, yazı tipi gibi karakteristik özelliklerine sahiptir. Ve daha çok olay tetikleyicisiyle kontrol edilebilirler.

ActiveX kontrollerine direkt VBA kodlarını yazarak çalışmasını sağlanabilir. Mevcut görünenlerin dışında Windows sisteminde diğer programlar tarafından yüklenenlerle ActiveX kontrol araçları listesi uzamaktadır.

ActiveX kontrollerinin tamamı Excel sayfalarında kullanılamayabilir. Eğer bir kontrol kullanılamıyorsa Excel “Nesne eklenemez” uyarısını verecektir.

ActiveX Kontrolleri;

 1. Check box
 2. Text box
 3. Command Button
 4. Option button
 5. List box
 6. Combo box
 7. Toggle button
 8. Spin button
 9. Scroll bar
 10. Label
 11. Images
 12. Frame control

Sistemde kullanılabilen daha çok ActiveX kontrolü de referans listesinden eklenerek kullanılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.(İngilizce)

0 Comments

Submit a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir