SAP Veri Sözlüğünde Tablo ve Structure

SAP veri sözlüğü tüm SAP sisteminde kullanılabilen veri kayıtları ve veri tanımlarının tutulduğu sistemdir. Bu sistemde veriler tablolarda ve structure yapılarında tutulur. Tablolar mantıksal ve ilişkisel olarak verilerin toplandığı gruplardır. Structure ise tabloya...

IDOC Nedir

IDOC uzun yılların ERP piyasasında lider konumdaki SAP yazılımlarına ait bir terimdir. IDOC temel olarak bir veri konteyneridir. Verinin söz dizimini ve anlamını bilen iki işlemin arasında veri taşınmasını sağlayan bir taşıyıcıdır. Diğer bir deyişle bir IDOC veriyi...

JAR, WAR, EAR Dosyaları Nedir

Bir Java EE projesi ile çalışırken söz konusu dosyalar hakkında bilgiye ihtiyacım oldu, detaylı olmasa da doyurucu bilgi sunan Koray Peker’in bloğunda söz konusu yazıyı okuyabilirsiniz. http://koraypeker.com/2018/04/04/jar-war-ear-uclemesi/