SAP HANA Veri Tabanında Yetkilendirmeler

Privelege, ayrıcalıklar olarak çevirebileceğimiz terim veri tabanı nesneleri üzerindeki yetki kısıtlamalarını ifade ediyor. SAP HANA veri tabanlarında şu ayrıcalıklar bulunuyor; Sistem Ayrıcalıkları (System Priveleges)[SYSTEM] Veri tabanı sunucu sisteminin aktivitelerini kontro etme ayrıcalığına sahiptir. DBA yani veri tabanı yönetim işleri için kullanılır. Şema oluşturma, kullanıcı ve rol oluşturma, bunları yetkilendirme, veri yedeklemele işlemleri gerçekleştirme, lisansların yönetimi […]

Yazan - Fatih Anıl

Şubat 27, 2020
"

Privelege, ayrıcalıklar olarak çevirebileceğimiz terim veri tabanı nesneleri üzerindeki yetki kısıtlamalarını ifade ediyor. SAP HANA veri tabanlarında şu ayrıcalıklar bulunuyor;

Sistem Ayrıcalıkları (System Priveleges)[SYSTEM]

Veri tabanı sunucu sisteminin aktivitelerini kontro etme ayrıcalığına sahiptir. DBA yani veri tabanı yönetim işleri için kullanılır. Şema oluşturma, kullanıcı ve rol oluşturma, bunları yetkilendirme, veri yedeklemele işlemleri gerçekleştirme, lisansların yönetimi gibi işlemlere ait ayrıcalıklardır.

Nesne Ayrıcalıkları (Object Priveleges)

View ve tablolar gibi veri tabanı nesnelerine erişim ve düzenleme ayrıcalıklarıdır. Nesne tipine göre SELECK, CREATE ANY, ALTER, DROP gibi farklı eylemlere izin verilebilir.

Analitik Ayrıcalıklar (Analytic Priveleges)

SAPA HANA analytic view, calculation view, attribute view gibi bilgi modellerinde belirli verileri yada kombinasyonları üzerindeki erişim ve okuma ayrıcalıklarıdır.  Analitik ayrıcalıklar sorgu işleme sırasında değerlendirilir.

Çoklu taşıyıcılı sistemlerde analitik ayrıcalıklar sadece söz konusu veritabanındaki bilgi modellerine erişim yetkisi verir.

Paket Ayrıcalıkları (Packet Priveleges)

SAPA HANA depolarındaki paketlere erişme ve üzerinde çalışma yetkisi veren ayrıcalıklardır.

Paketler analytic view, attribute view, calculation view gibi nesnelerin  tasarım anı sürümlerini barındırırlar.

Çoklu taşıyıcı sistemlerde paket yetkileri sadece verildikleri veri tabanının deposundaki paketlerde ayrıcalıklara sahiplerdir.

Daha detaylı bilgi için;

  1. https://blogs.sap.com/2015/10/11/troubleshooting-sap-hana-authorisation-issues/
  2. http://help.sap.com/hana/SAP_HANA_Security_Guide_en.pdf
  3. https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SAPHANA/Troubleshooting+SAP+HANA+Privileges+and+Authorisations

0 Comments

Submit a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir