SAP Sistemlerinde İşletme Verilerinin Türleri

SAP R/3 sistemleri ve buna benzer işletme yazılımlarında iş süreçlerinin yürütülmesi ve analiz edilmesi için saklanan veriler karakteristik özellikleri ve amaçları doğrultusunda 3 başlık altında gruplandırılabilir. Master Data (Ana Veri) Transaction Data (İşlem Verisi) Analytical Data (Analitik Veri) Transactional data bir işletmede günlük gerçekleşen işlemlerin kayıtlarıdır. Analytical data ise karar verme anında, raporlamada, analiz etmede […]

Yazan - Fatih Anıl

Şubat 28, 2020
"

SAP R/3 sistemleri ve buna benzer işletme yazılımlarında iş süreçlerinin yürütülmesi ve analiz edilmesi için saklanan veriler karakteristik özellikleri ve amaçları doğrultusunda 3 başlık altında gruplandırılabilir.

  • Master Data (Ana Veri)
  • Transaction Data (İşlem Verisi)
  • Analytical Data (Analitik Veri)
Transactional data bir işletmede günlük gerçekleşen işlemlerin kayıtlarıdır. Analytical data ise karar verme anında, raporlamada, analiz etmede günlük verilerden derlenerek ve bir araya getirilerek oluşturulan verilerdir. Master data ise günlük verileri sınıflandırmak ve bölümlendirmek ve analiz için verileri boyutlandırmak üzere işletmenin anahtar varlıklarının verileridir.

Transactional Data

İşletmenin günlük işlemlerinden doğan operasyon verilerinin ve iş süreçlerini otomatikleştiren uygulamaların oluşturduğu operasyon verileridir. Bu alana satış, servis, sipariş yönetimi, üretim, satıl alma, faturalama, alacak ve borç hesapları gibi alanları dahil edebiliriz. Transactional data günlük üretilen verileri kasteder. Transactional data OLTP sistemlerinde normalleştirilmiş tablolarda  saklanır ve entegrasyon için tasarlanmışlardır. İşlem verileri müşteri ya da ürün gibi statik verilerden daha çok zaman ve sayısal verilerden oluşur.

Analytical Data

Analitik veriler organizasyonel karar alma süreçlerine istenilen yapıda veriyi üretmek için bir araya getirilmiş sayısal değerler, ölçümler ve ölçülerden oluşur. Analitik veriler Online Analytical Proceccing (OLAP) depolarında kuruluş veri ambarları ve departman veri pazarları olarak saklanırlar. Analitik veriler, boyutsal modeldeki olgular ve sayısal değerler olarak karakterize edilir. Veri müşteri, ürün, hesap, konum ve tarih/zaman gibi anahtar boyut tablolarıyla çevrilmiş olgu tablolarında saklanırlar (Star Schema). Analitik verileri açıklayıcı verilerden ziyade sayısal veriler olarak tarif edilebilir.

Master Data

Ana veriler bir işletmenin işleyişinde kilit rol oynayan verilerdir. Farklı veri sistemlerinden kullanılabilen organizasyonel varlıkları ifade eden verilerdir. Ayrıca ana veriler çevresinde işletmenin günlük işlemlerinin gerçekleştiği ve analitik verilerin bağlandığı birincil elemanlardır. Ana veriler kalıcıdır zamana göre genellikle değişmez varlıkları ifade ederler. Ana veriler müşteri, ürün, çalışan, envanter, tedarikçiler gibi bilgileri içerebilir.

İşletmenin gerçekleştirdiği eylemlerin öznesi olan kayıtlara ana veriler denir. Diğer bir açıdan süreye bağlı olarak değişmeyen veriye master data diyebiliriz.
  • Malzeme ana verisi
  • Müşteri ana verisi
  • Satıcı ana verisi
  • Veri ambarlama yönetimi ana verisi

SAP’de herhangi bir durumda analiz edilen nesnelere attribute (öznitelik) denir

SAP’de malzeme üretimin, satışın, satın almanın, yatırım yönetiminin nesnesi olan ürün veya hizmetlerin temsili bir sunumudur. Bu bir araba olabileceği gibi, bir araba parçası, akaryakıt, taşıma hizmeti hatta danışmanlık hizmeti bile olabilir.

Malzemenin potansiyel kullanım ve karakteristik tüm bilgisi SAP’de malzeme ana verisidir (material master). Bu SAP’deki en önemli ana veri olarak kabul edilir (ki ayrıca müşteri ana verisi, satıcı ana verisi, koşullandırma/fiyatlandırma ana verisi gibi ana veriler de vardır) ve tüm malzemelerin işlemleri bu ana verilerden etkilenir.

Kaynak (Detaylı İngilizce Bilgi için) :

http://bi-insider.com/posts/types-of-enterprise-data-transactional-analytical-master/

http://bi-insider.com/posts/types-of-enterprise-data-transactional-analytical-master/

0 Comments

Submit a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir