BW | HANA | SAP

SAP Verilerinde Karakteristik

Karakteristik birim, bölge, bölüm veya şirket gibi bir veri sınıflandırma terimidir. Karakteristikler hesaplama verilerinin (key figure) hangi kriterlere göre kaydedileceğini, ve hesaplanacağını belirleyen kriterlerdir. Örneğin birim başına gelir bilgisindeki birim buradaki hesalanan verinin karakteristiği yani kriteridir. Karakteristikleri hem SAP Sisteminin mevcut temel alanlarından hem de işletmeye özel tanımlanmış alanlardan oluşturulabilir. Karakteristikler EC-EIS/EC-BP alan kataloğunda saklanırlar […]

Yazan - Fatih Anıl

Şubat 28, 2020
"

Karakteristik birim, bölge, bölüm veya şirket gibi bir veri sınıflandırma terimidir. Karakteristikler hesaplama verilerinin (key figure) hangi kriterlere göre kaydedileceğini, ve hesaplanacağını belirleyen kriterlerdir. Örneğin birim başına gelir bilgisindeki birim buradaki hesalanan verinin karakteristiği yani kriteridir.

Karakteristikleri hem SAP Sisteminin mevcut temel alanlarından hem de işletmeye özel tanımlanmış alanlardan oluşturulabilir. Karakteristikler EC-EIS/EC-BP alan kataloğunda saklanırlar ve çeşitli veri kriterleme açılarıyla tasarlanabilirler. Karakteristikler işletmeye özel bakış açısıyla veri tasarlanırken tanımlanırlar.

Örneğin birim karakteristiği olarak bir ilaç şirketi için ecza, renk ve kimyasal terkip kriter olarak belilenebilir. Ya da karakteristik olarak bölge birimi kıtalar olarak belirlenebilir. Karakteristiklerden oluşturulacak kombinasyonlar ise ölçüt olarak adlandırılırlar.

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. SAP Sistemlerinde İşletme Verilerinin Türleri | Fatih Anıl - […] yazılımlarında iş süreçlerinin yürütülmesi ve analiz edilmesi için saklanan veriler karakteristik özellikleri ve amaçları doğrultusunda 3 başlık altında […]

Submit a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir