Kaynakça

Youtube Creator Academy https://www.youtube.com/user/creatoracademy Youtuber ???
VidQ Video Kitle Yönetim https://vidiq.com/ Youtuber
Youtube Studio App https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.creator&hl=en Youtuber
https://socialblade.com/ Youtuber
Tubebuddy Youtuber
Blog https://www.quora.com/What-are-the-Best-tools-software-for-making-YouTube-videos-for-my-channel Yotuber
http://sharree.com/Share-YouTube-Video-Best-Tools-For-YouTube-Creators-Episode-2 Youtuber
Youtube Creator Studio Info http://quarterlab.com/youtube-creator-studio-app-for-smartphones/ Youtuber
Best Youtube tools for growth https://www.youtube.com/watch?v=c4mdciFNtSQ Youtuber