OLAP İçin OLE DB

OLE DB (Object Linking and Embedding Database) bir dizi veri tabanı yönetim sistemlerini kapsayan COM(Component Object Model) temelli arayüzlerdir. Bu ara yüzler sayesinde uyulamalar tek bir erişim noktasından farklı kaynaktaki veri tabanlarına erişebilir. OLE DB for OLAP ise veri tabanlarından bağımsız ilişkisel veya çok boyutlu verilere erişim için bir ara yüz tanımlamasıdır. Bu ara yüz […]

Yazan - Fatih Anıl

Ağustos 25, 2020
"

OLE DB (Object Linking and Embedding Database) bir dizi veri tabanı yönetim sistemlerini kapsayan COM(Component Object Model) temelli arayüzlerdir. Bu ara yüzler sayesinde uyulamalar tek bir erişim noktasından farklı kaynaktaki veri tabanlarına erişebilir.

OLE DB for OLAP ise veri tabanlarından bağımsız ilişkisel veya çok boyutlu verilere erişim için bir ara yüz tanımlamasıdır. Bu ara yüz endüstri standartı haline gelmiştir.

ADO MD (ActiveX Data Objects Multidimensional) çok boyutlu veri sağlayıcılarındaki çok boyutlu verilere erişimi basitleştiren OLE DB for OLAP standartlarında bir ara yüzdür. ADO MD, çok boyutlu nesnelerle ADO’nun genişletilmiş halidir.

OLE DB ve ADO, Microsoft’un tek bir teknolojiyle farklı biçimlerdeki veriye evrensel olarak erişim fikrinin temelini oluşturur (Universal Data Access). Microsoft’un Universal Data Access kavramı;

Universal Data Access Interfaces

OLE DB for OLAP bileşenleri ikiye ayrılır;

 1. Veri Tüketici: Veriye ulaşmak için OLE DB ara yüzünü ihtiyaç duyan uygulama ya da komutlar. OLE DB tüketicileri ODBC driver ları sayesinde bütün ilişkisel veri tabanlarına erişebilirler.
 2. Sağlayıcı:
  1. Data Provider: Kaynaktaki veriyi tablo yapısında modelleyen sağlayıcıdır.
  2. Service Provider: Ek bir OLE DB bileşenidir. Veri modellemez bunun yerine tüketicinin ihtiyacı olan fonksiyonları garanti eden hizmetler sağlar.

OLE DB for OLAP uygulamaları BW modülünde veri tüketicilerinin BW OLAP sunucularından sorgu yapmasını sağlar. Eğer istemci OLE DB for OLAP ara yüzünü doğrudan sistem seviyesinde kullanırsa, esneklik ve veriyi kontrol edebilmenin en iyi seçeneğidir. İstemciler genelde yüksek seviye dillerde ADO MD ara yüzünü kullanır. Bu ara yüz VB ve VB Script gibi dillerle kodlanan uygulamaların OLE DB for OLAP ara yüzünü kullanmasını sağlar.

OLE DB for OLAP ara yüzünün BW için ön taraf arabirimi olarak kullanılması aşağıdaki durumlarda kullanışlıdır;

 • OLAP sağlayıcısı ve tüketicisinin üreticisinin desteği varsa
 • Bileşenlerin tekrar ve paralel kullanılması için OLE DB mimarisi kullanıldıysa
 • Genel OLAP araçları için BW OLAP BAPI’ leri kullanıldıysa
 • ADO MD ile uygulama geliştirme taleplerinin basitleştirilmesi için
 • Veriyi dönüştürmeden her sağlayıcının OLAP servislerini çalıştırıyorsa

OLE DB for OLAP arayüzünün BW’da uygulanması Microsoft OLE DB Programcı Referansı temelinde uygulanır.

Kaynaklar:

https://help.sap.com/saphelp_gbt10/helpdata/en/03/cf903c47c95875e10000000a11405a/content.htm?no_cache=true

0 Comments

Submit a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir