G/L (GL) Accounts Nedir?

General Ledger teriminin kısaltması olarak SAP bloglarında karşıma çıkan bu terimin türkçesi defteri kebirdir. Bir işletmenin finansal işlemlerini takip etmek ve finansal raporlar hazırlayabilmek amacıyla işlemlerini sistemli hesaplara dağıtıp bu hesaplarda toplayan muhasebe defteridir. Her hesap her tür varlık, borç, özkaynak, gelir ve gideri özetleyen benzersiz kayıtlardan oluşur. Hesap tablosu defteri kebirdeki bütün hesapların listelendiği […]

Yazan - Fatih Anıl

Kasım 11, 2019
"

General Ledger teriminin kısaltması olarak SAP bloglarında karşıma çıkan bu terimin türkçesi defteri kebirdir. Bir işletmenin finansal işlemlerini takip etmek ve finansal raporlar hazırlayabilmek amacıyla işlemlerini sistemli hesaplara dağıtıp bu hesaplarda toplayan muhasebe defteridir.

Her hesap her tür varlık, borç, özkaynak, gelir ve gideri özetleyen benzersiz kayıtlardan oluşur. Hesap tablosu defteri kebirdeki bütün hesapların listelendiği büyük işletmeler için binlerce hesaptan oluşabilecek bir tablodur.

Kaynak:

https://searcherp.techtarget.com/definition/general-ledger-GL
https://www.muhasebedersleri.com/genel-muhasebe-2/buyuk-defter.html

SAP açısından ISU FICA modülü ile alakalı defteri kebir, danışmanların karşılarına mutabakat anahtarı (reconcilation key) ile çıkmaktadır. Bu durumda mutabakat anahtarı kavramına da bakmakta fayda var.

Mutabakat anahtarı (reconcilation key) genel anlamda defteri kebir hesaplarına gönderilen verileri saklamaktadır. Mutabakat anahtarı kapatıldığı ve FI’ya aktarıldığı zaman toplamlar defteri kebire kaydedilir.

Defteri kebir gönderilerini görmek için kullanılabilecek tcode: FBL3N.

Defteri kebire gönderisi yapılmış bir tutar BKPF tablosunda görülebilir. (tcode: SE16)

Detaylı bir SAP blog yazısı için tıklayınız.

Tcode: FBL3N

0 Comments

Submit a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir