BW

Constant Selection

Bir Bex sorgusunda verileri BW nesnesinden görünür olması istenen verileri çekerek oluşturur ve ardından çalışma zamanında filtre seçimini kısıtlayabilmek için gezinme ve filtreleme işlemlerini kullanırız. Constant selection (sabit seçim) özelliği bir filtre seçiminin...

Raporda OLAP Küp ya da Multiprovider

OLAP küpleri iş zekası uygulamalarında veri analitiği için kullanılan bir BW nesnesidir. İki boyutlu flat tabloların aksine çok boyutlu olarak veriyi bir araya getirdikleri için analiz için gerekli nesnelerdir. Küpler tek bir bilgi sağlayıcıdan beslenirler. Analizde...

OLAP İçin OLE DB

OLE DB (Object Linking and Embedding Database) bir dizi veri tabanı yönetim sistemlerini kapsayan COM(Component Object Model) temelli arayüzlerdir. Bu ara yüzler sayesinde uyulamalar tek bir erişim noktasından farklı kaynaktaki veri tabanlarına erişebilir. OLE DB for...
Data Provisioning Nedir

Data Provisioning Nedir

Data Provisioning Türkçe karşılığı olarak ihtiyaç duyular veriyi sağlamak diyebilirim. Veri tabanı sistemlerinde business intelligence alanında karşıma çıkan data provisioning verinin bilgiye dönüştürülebilmek için kurulmuş ağ içinde oluşturulma, hazırlanma ve...

read more
SAP Verilerinde Karakteristik

SAP Verilerinde Karakteristik

Karakteristik birim, bölge, bölüm veya şirket gibi bir veri sınıflandırma terimidir. Karakteristikler hesaplama verilerinin (key figure) hangi kriterlere göre kaydedileceğini, ve hesaplanacağını belirleyen kriterlerdir. Örneğin birim başına gelir bilgisindeki birim...

read more
SAP BW Arka Plan İşlerinin Kontrolü

SAP BW Arka Plan İşlerinin Kontrolü

SAP BW veri ambarlama sisteminde kaynak sistemlerin veri tabanlarından verilerin çekilmesi önemli bir süreçtir. Bu süreçlerde aksamalar veya problemler olabilir. Bu problemleri tespit edebilmek için en temel işlem (transaction code) SM37 olacaktır. Kontrol süreci...

read more
SAP’de IDOC Nedir, BDOC Nedir?

SAP’de IDOC Nedir, BDOC Nedir?

IDOC (Intermediate Document): SAP.'nin sistemler arası veri taşımak için kullandığı standart veri taşıma yapısıdır. R/3 sistemi ile SAP olan ve SAP olmayan uygulamalar arasında ara  katman olarak doküman değiş tokuşunu sağalayan taşıyıcılardır. Veri...

read more
PSA Katmanına Yüklenen Veriye Ulaşmak

PSA Katmanına Yüklenen Veriye Ulaşmak

PSA verisine ulaşmak istenilen veri kaynağı seçilir. Seçilen veri kaynağına çift tıklanır yada bağlam menüsünde 'Yönet' komutuna tıklanır. Veri kaynağı (data source) detayları açık iken anahtar çekiç (teknik bilgiler) düğmesine tıklanır. Teknik nitelikler penceresinde...

read more